העלאות ללוחם!!!!!

מה מעלים ללוחם ?
str : כמה שיותר
sta : עד רמה 60 מעלים 50
sex : עד רמה 60 מעלים 50
int : לא לגעת

סמל הסקיל
שם הקסם
סוג הסקיל
הרמה שמקבלים את הסקיל(קסם)
רמה של הקסםב-MAX
Splmash
מיתקפה לרמה שניפתחת ברמה 15 ראשונה
מקבלים ברמה
15
מקסימום20
Keenwheel
מיתקפה שתוקפת 4 פעמים במקה חזק למקסס
מקבלים ברמה
18
מקסימום20
Blindside
מיתקפה לא כולכך שווה די חלשה
מקבלים ברמה
24
מקסימום20
Special Hit
מיתקפה שמסוגלת ליתקוף קצת יותר רחוק
מקבלים ברמה
30
מקסימום20
Bloody Strike
זוהיא מיתקמה מיוחדת שאתם הורגים את המיפלצת אתם מקבלים חיים
מקבלים ברמה
20
מקסימום20
Reflex Hit
מיתקפה די שווה יש לה אחוזי אצלחה גבוהים
מקבלים ברמה
25
מקסימום20
Guilotine
מתקפה די חלשה
מקבלים ברמה
30
מקסימום20
Protection
קסם שמחזק את האגנה
מקבלים ברמה
15
מקסימום20
Pan Barrier
קסם שמחזק את האגנה מימיפלצות שתוקפות עים קסם למרחק
מקבלים ברמה
18
מקסימום20
Sneaker
תופס את המיפלצת לכמה שניות שלו תוכל לזוז
מקבלים ברמה
20
מקסימום20
Impower weapon
           נותן אחוזי אצלחה גבוהים יותר
 
מקבלים ברמה
20
מקסימום20
Smite Axe
נותן אחוזי אצלחה גבוהים יותר שמישתמש בגרזן
מקבלים ברמה
25
 
מקסימום20
Axe mastery
מחזק את האתקפה של הגרזן רק למי שמישתמש בגרזן
מקבלים ברמה
30
מקסימום20
Blazing sword
מחזק את האתקפה של החרב
מקבלים ברמה
25
 
20
Sword Mastery
מעלה בחמש נקודות אתקפה
מקבלים ברמה
30
20
בייייייי

אין תגובות: