שינוי תמונת גיבור באיזרה 2

מי שרוצה לשנות גיבור פשוט אמור להעתיק את הכתובת הזאת:/images/medsize1.jpg ולשנות את המספר שאחרי ה-medsize ל 1-5 תיהנו......